Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 49, No 4 (2005) South-western boundary of the Mid-Polish Trough - new seismic data from the Oświno-Człopa Zone (NW Poland) Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 55, No 4 (2011) Spatial relationship in interaction between glacier and permafrost in different mountainous environments of high and mid latitudes, based on GPR research Abstract   PDF
Wojciech Dobinski, Mariusz Grabiec, Bogdan Gądek
 
Vol 59, No 1 (2015) Special Issue: Fifth Polish Sedimentological Conference – POKOS V; Żywiec, Poland: May 16-19, 2013; Deep-sea flysch deposits – sedimentological aspects of the Carpathian basins history Co-edited by: Michał Krobicki and Tadeusz Peryt Details   PDF
Michał Krobicki
 
Vol 51, No 4 (2007) Special Issue: Recent approaches to Devonian conodont zonation Abstract   PDF
Pierre Bultynck, Marek Narkiewicz
 
Vol 53, No 4 (2009) Special Issue: Second International Congress on Ichnology (Ichnia 2008) Kraków, Poland: August 29–September 8, 2008 Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Anthony Martin, Christian Meyer
 
Vol 14, No 1 (1970) Spękania ciosowe masywu granitowego Strzegom-Sobótka Abstract   PDF
Ryszard Podstolski
 
Vol 25, No 1 (1981) Spękania ciosowe w skałach detrytycznych sarmatu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 24, No 3 (1980) Spektrum sporowo-pyłkowe utworów permu i triasu synkliny piekoszowskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Sonia Dybova-Jachowicz, Donata Laszko
 
Vol 37, No 2 (1993) Sphalerite origin in the Olkusz mining district: a fluid inclusion model Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski, Ewa Górecka
 
Vol 9, No 2 (1965) Spinele skał metamorficznych z Horczak i Krynek Abstract   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 21, No 1 (1977) Spis rzeczy tomu 20 (1976 r.) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 23, No 1 (1979) Spis rzeczy tomu 22 (1978 r.) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 25, No 1 (1981) Spis rzeczy tomu 24 (1980 r.) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 27, No 1 (1983) Spis rzeczy tomu 26 (1982 r.) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Spis rzeczy tomu 28 (1984 r.) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 59, No 4 (2015) Spis tomu Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 54, No 1 (2010) Spore-pollen and phytoplankton analysis of the Upper Miocene depositsfrom Józefina (Kraków–Silesia Upland, Poland) Abstract   PDF
Elżbieta Worobiec, Przemysław Gedl
 
Vol 8, No 4 (1964) Sporomorfy w solach cechsztyńskich z otworu Lębork IG I Abstract   PDF
Teresa Kłosowska, Jan Dowgiałło
 
Vol 10, No 4 (1966) Sporządzanie map litofacjalnych na podstawie metod statystycznych Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 14, No 1 (1970) Spostrzeżenia nad problematykami Belorhaphe i Sinusites z dolnokredowego i paleogeńskiego fliszu Karpat Polskich Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 5, No 1 (1961) Sprawa poszukiwań ropy naftowej w Hercynidach Abstract   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 13, No 1 (1969) Średnie prędkości sejsmiczne osadów mezozoiku i starszego paleozoiku Lubelszczyzny (otwór Dyle) Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 3, No 1 (1959) Środkowy trias na obszarze zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 24, No 3 (1980) Środowisko sedymentacji serii węglanowej Z1 a mineralizacja osadów cechsztyńskich (rejon Zielonej Góry – Kożuchowa) Abstract   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 60, No 3 (2016) Stability estimation of slopes having their slip surface determined by means of the STAB-3D method based on sliding body equilibrium analysis Abstract   PDF
Janusz Ukleja
 
Vol 58, No 4 (2014) Stable carbon and nitrogen isotopes and elemental composition and origin of organic matter from the Neogene Euphrates, Injana and Dibdibba formations in Iraq: discrimination between marine and terrestrial environments Abstract   PDF
Salih Muhammad Awadh
 
Vol 38, No 3 (1994) Stable isotope geochemistry and the genesis of the Polish native sulphur deposits - a review Abstract   PDF
Jan Parafiniuk, Włodzimierz Kowalski, Stanisław Hałas
 
Vol 49, No 2 (2005) Stable isotopic and mineralogical investigations of an arid Quaternary lacustrine palaeoenvironment, Western Qaidam, China Abstract   PDF
Ana-Voica Bojar, Andrea Rieser, Franz Neubauer, Hans-Peter Bojar, Johann Genser, Yongjiang Liu, Xiao-Hong Ge
 
Vol 1, No 1 (1957) Stan badań geologicznych i dotychczasowa znajomość struktury-antyklinorium pomorskiego na odcinku Świdwin-Piła Abstract   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 2, No 1 (1958) Stan badań nad rybami trzeciorzędowymi w Polsce Abstract   PDF
Anna Jerzmańska
 
Vol 22, No 4 (1978) Stan litostratygrafii epikontynentalnej dolnej jury w Polsce i propozycje jej usystematyzowania Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Stan rozpoznania sejsmicznego spągu cechsztynu Abstract   PDF
Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 26, No 1 (1982) Stanowisko eemskich osadów jeziornych w Karczunku na Wysoczyźnie Lubartowskiej Abstract   PDF
Krzysztof M. Krupiński, Alicja Rytel, Paweł Saliński
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Stanowisko flory interglacjału eemskiego w Warszawie przy ul. Kasprzaka Abstract   PDF
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Stanowisko interglacjalne w Losach koło Lubawy na Pojezierzu Mazurskim Abstract   PDF
Kszysztof M. Krupiński, Leszek Marks
 
Vol 12, No 1 (1968) Stanowisko tektoniczne żył kwarcowych o przebiegu NW-SE w okolicy Barcinka na Pogórzu Izerskim Abstract   PDF
Jerzy Kotowski
 
Vol 15, No 2 (1971) Staroczwartorzędowe rowy tektoniczne i ich osady Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 18, No 1 (1974) Staroholoceńska fauna lądowa mięczaków z Kunowa (na W od Ostrowca Świętokrzyskiego) Abstract   PDF
Jan Dylik
 
Vol 18, No 1 (1974) Staroholoceńska fauna lądowa mięczaków z Kunowa (na W od Ostrowca Świętokrzyskiego) Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 20, No 3 (1976) Staroplejstoceńskie osady organogeniczne w Ceteniu i ich związek z serią preglacjalną południowego Mazowsza Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 7, No 2 (1963) Starsze ogniwa kredowe frydeckiej serii podśląskiej Abstract   PDF
Janina Liszkowa, Wiesław Nowak
 
Vol 13, No 1 (1969) Starszy paleozoik z otworu Wilków (północna część Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski, Henryk Tomczyk
 
Vol 56, No 4 (2012) Statistical analysis of petrophysical parameters of Middle Miocene rocks from the Polish Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Maria Joanna Bala, Jadwiga Anna Jarzyna, Zofia Mortimer
 
Vol 21, No 3 (1977) Statystyczne zestawianie pomiarów struktur geologicznych - program komputerowy dla wykonania diagramu konturowego Abstract   PDF
Janusz Peroń, Wojciech Nemec
 
Vol 17, No 4 (1973) Statystyczno-informacyjna analiza wyników badań geofizycznych dla określenia perspektywiczności obszarów poszukiwań Abstract   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 53, No 2 (2009) Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation Abstract   PDF
Piotr Migoń, Agnieszka Placek, Wiesława Żyszkowska
 
Vol 61, No 1 (2017) Stepwise clockwise rotation of the Cenozoic stress field in the Western Carpathians as revealed by kinematic analysis of minor faults in the Manín Unit (western Slovakia) Abstract   PDF
Viera Šimonová, Dušan Plašienka
 
Vol 26, No 1 (1982) Stomatolity a organizmy penetrujące w osadzie na przykładzie utworów jurajskich Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej Abstract   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 15, No 2 (1971) Stopień zmetamorfizowania bituminów śladowych jako wskaźnik w poszukiwaniach ropy naftowej Abstract   PDF
Barbara Gondek
 
Vol 58, No 4 (2014) Storm origin of bone-bearing beds in the Lower Devonian placoderm sandstone from Podłazie Hill (Holy Cross Mountains, central Poland) Abstract   PDF
Piotr Szrek, Grzegorz Niedźwiedzki, Marek Dec
 
Vol 51, No 3 (2007) Storm-dominated deposition on a Frasnian carbonate platform margin (Wietrznia, Holy Cross Mts., Poland) Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 59, No 2 (2015) Storm-influenced deposition and cyclicity in a shallow-marine mudstone succession - example from the Middle Jurassic ore-bearing clays of the Polish Jura (southern Poland) Abstract   PDF
Paulina Maria Leonowicz
 
Vol 21, No 3 (1977) Stosunek granitoidów jawornickich do deformacji metamorfiku lądecko-śnieżnickiego Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 8, No 1 (1964) Stosunki facjalne w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce Abstract   PDF
Józef Poborski
 
Vol 18, No 2 (1974) Stosunki izotopowe siarki i węgla w rudzie siarki i utworach jej towarzyszących a geneza złóż siarki w Polsce Abstract   PDF
Jan Czermiński, Tadeusz Osmólski
 
Vol 15, No 2 (1971) Stosunki izotopowe siarki w polskich złożach barytowych Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 62, No 3 (2018) Stratigraphic interpretation of loess in the marginal zone of the Dnieper I ice sheet and the evolution of its landscape after deglaciation (Dnieper Upland, Ukraine) Abstract   PDF
Maryna Komar, Maria Łanczont, Stanisław Fedorowicz, Petro Gozhik, Przemysław Mroczek, Andryi Bogucki
 
Vol 62, No 1 (2018) Stratigraphic position and sedimentary environment of Late Pleistocene deposits along the cliffed coast of the middle part of the Polish Baltic coast Abstract   PDF
Dariusz Krzyszkowski, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 58, No 1 (2014) Stratigraphic position of alkaline volcanic rocks in the autochthonous cover of the High-Tatric Unit (Western Tatra Mts., Central Western Carpathians, Slovakia) Abstract   PDF
Jozef Madzin, Milan Sýkora, Ján Soták
 
Vol 35, No 1 (1991) Stratigraphic position of interglacial deposits at Przasnysz Abstract   PDF
Alicja Bałuk, Kazimiera Mamakowa
 
Vol 50, No 2 (2006) Stratigraphie von Deutschland IV — Keuper, by the German Stratigraphic Commision (eds.); Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 253, Stuttgart; 296 pages; ISSN 0341-4116, ISBN 3-510-61376-7; E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung. Abstract   PDF
Anna Becker
 
Vol 52, No 1 (2008) Stratigraphie von Deutschland — Quartär. Quaternary Science Journal (Eiszeitalter und Gegenwart), vol. 56 no. 1–2 special issue. Editor: T. Litt. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart, 2007, 138 pp., ISSN 0424-7116. Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 49, No 1 (2005) Stratigraphy and facies development of the upper Tithonian-lower Berriasian Niżniów Formation along the Dnister River (Western Ukraine) Abstract   PDF
Jacek Gutowski, Igor V. Popadyuk, Barbara Olszewska
 
Vol 48, No 3 (2004) Stratigraphy and geological events at the Frasnian-Famennian boundary in the Southern Urals Abstract   PDF
Andrey B. Veimarn, Valery N. Puchkov, Alevtina N. Abramova, Olga V. Artyushkova, Vladimir N. Baryshev, Kirill E. Degtyaryov, Lyudmila I. Kononova, Viktor A. Maslov, Viktor M. Mosejchuk, Vladimir N. Pazukhin, Natalia V. Pravikova, Alexander V. Tevelev, Alla V. Yarkova
 
Vol 44, No 2 (2000) Stratigraphy and lithology of Quaternary sediments in the Kleczew region and in key sections of the eastern Wielkopolska Lowland, central Poland Abstract   PDF
Marek Widera
 
Vol 61, No 2 (2017) Stratigraphy and palaeoenvironment of Stajna Cave (southern Poland) with regard to habitation of the site by Neanderthals Abstract   PDF
Marcin Żarski, Hanna Winter, Adam Nadachowski, Mikołaj Urbanowski, Paweł Socha, Krystyna Kenig, Bogusław Marcinkowski, Ewa Krzemińska, Krzysztof Stefaniak, Wioletta Nowaczewska, Adrian Marciszak
 
Vol 47, No 3 (2003) Stratigraphy and sedimentology of the Bug loess (Pleistocene: Upper Vistulian) between Kiev and Odessa (Ukraine) Abstract   PDF
Roman Chlebowski, Petro Gozhik, Leszek Lindner, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 48, No 1 (2004) Stratigraphy of Late Quaternary deposits and their neotectonic record in the Konin area, Central Poland Abstract   PDF
Wojciech Stankowski, Małgorzata Nita
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Stratigraphy of the Cambrian System in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 40, No 3 (1996) Stratigraphy of the Devonian in the Szwejki IG 3 deep well, Central Poland Abstract   PDF
Jan Malec, Lech Miłaczewski, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Stratigraphy of the Quaternary of the Suwałki Lakeland and its substrate based no recent data Abstract   PDF
Andrzej Ber
 
Vol 43, No 2 (1999) Stratigraphy of the section Antaviliai, eastern Lithuania, and its implication for the Upper Weichselian climatostratigraphic subdivision Abstract   PDF
Jonas Satkunas, Galina Hutt
 
Vol 36, No 1 (1992) Stratigraphy of the Younger Pleistocene in the Dolne Powiśle and the Elbląg Elevation based on mapping and boreholes Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 55, No 2 (2011) Stratigraphy, palynology and organic geochemistry of the Devonian-Mississippian metasedimentary Albergaria-a-Velha Unit (Porto–Tomar shear zone, W Portugal) Abstract   PDF
Gil Machado, Eva Francu, Milada Vavrdová, Deolinda Flores, Paulo Emanuel Fonseca, Fernando Tavares Rocha, Luís C. Gama Pereira, Alberto Gomes, Madalena Fonseca, Helder Iglésias Chaminé
 
Vol 11, No 2 (1967) Stratygrafia anhydrytów Stassfurt w okolicach Lubina i Sieroszowic Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 27, No 2 (1983) Stratygrafia dewońskich utworów węglanowych wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Stratygrafia dewonu antykliny Dębnika Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki
 
Vol 17, No 2 (1973) Stratygrafia dewonu w otworze wiertniczym Solarnia IG-1 na podstawie konodontów Abstract   PDF
Alina Siewniak
 
Vol 13, No 1 (1969) Stratygrafia dewonu z Jaroszowca na podstawie konodontów Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 2, No 4 (1958) Stratygrafia dolnego malmu okolic Wodnej koło Chrzanowa na podstawie makrofauny Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 12, No 4 (1968) Stratygrafia dolnego paleocenu w Polsce pozakarpackiej Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska, Janina Szczechura
 
Vol 24, No 4 (1980) Stratygrafia, facje i tektonika mastrychtu zachodniej części Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 3, No 3 (1959) Stratygrafia fałdów dukielskich okolic Komańczy - Wisłoka Wielkiego Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 16, No 1 (1972) Stratygrafia górnego triasu NE części obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Wanda Grodzicka-Szymanko, Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 6, No 1 (1962) Stratygrafia i litologia liasu na obszarze kalisko-częstochowskim Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski
 
Vol 6, No 2 (1962) Stratygrafia i mikrofauna dolnego malmu w rejonie Olkusza - Kluczów Abstract   PDF
Alina Siewiak
 
Vol 5, No 3 (1961) Stratygrafia i paleogeografia jednostki dukielskiej w Bieszczadach Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Andrzej Ślączka, Kazimierz Żytko
 
Vol 25, No 3 (1981) Stratygrafia i pozycja facjalna osadów górnojurajskich okolic Barcina i Piechcina na tle obszarów przyległych Abstract   PDF
Bronisław Andrzej Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 28, No 2 (1984) Stratygrafia i rozwój facjalny dewonu i dolnego karbonu południowej części podłoża zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Romana Zając
 
Vol 31, No 4 (1987) Stratygrafia i rozwój facjalny dewonu i dolnego karbonu południowej części podłoża zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Roman Zając
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Stratygrafia i rozwój facjalny dewonu i dolnego karbonu południowej części podłoża zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Władysław Moryc
 
Vol 22, No 1 (1978) Stratygrafia i tektonika utworów paleozoicznych Gór Świętokrzyskich w nawiązaniu do poglądów Jana Czarnockiego Abstract   PDF
Halina Żakowa, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 7, No 1 (1963) Stratygrafia i zasięgi facjalne karbonu dolnego w Sudetach Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 23, No 1 (1979) Stratygrafia jury środkowej regionu bełchatowskiego Abstract   PDF
Janusz Kopik
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Stratygrafia karbonu i dolnego permu w otworze wiertniczym Strzeżewo 1 Abstract   PDF
Sonia Dybova-Jachowicz, Jędrzej Pokorski
 
Vol 3, No 2 (1959) Stratygrafia kredy górnej w wierceniu Jedlanka Nowa w okolicy Radomia Abstract   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 10, No 4 (1966) Stratygrafia kredy niecki włoszczowskiej Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 13, No 2 (1969) Stratygrafia mezoplejstoceńskich osadów lodowcowych Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 4, No 4 (1960) Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnej kredy w Polsce, bez Karpat Abstract   PDF
Janina Sztejn
 
Vol 4, No 4 (1960) Stratygrafia mikropaleontologiczna górnego albu i górnej kredy w Polsce, bez Karpat Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa, Emilia Witwicka
 
Vol 10, No 2 (1966) Stratygrafia mikropaleontologiczna miocen u na północno-wschodniej krawędzi zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 6, No 1 (1962) Stratygrafia mikropaleontologiczna oligocenu Polski zachodniej Abstract   PDF
Henryka Wolańska
 
Vol 4, No 4 (1960) Stratygrafia mikropaleontologiczna osadów górnojurajskich Polski, bez Karpat Abstract   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 34, No 4 (1990) Stratygrafia mikropaleontologiczna osadów retu i dolnego wapienia muszlowego w SW Polsce Abstract   PDF
Olga Styk
 
Vol 2, No 1 (1958) Stratygrafia miocenu dorzecza górnej Odry i górnej Wisły oraz jej związek z obszarem wschodnim Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 2, No 1 (1958) Stratygrafia miocenu południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Kazimierz Kowalewski
 
Vol 20, No 3 (1976) Stratygrafia młodszego trzeciorzędu niecki orawsko-nowotarskiej na podstawie makrofauny słodkowodnej i lądowej Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 14, No 4 (1970) Stratygrafia młodszego trzeciorzędu Polski na podstawie badań paleobotanicznych Abstract   PDF
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 16, No 3 (1972) Stratygrafia młodszego trzeciorzędu w wierceniu Dzwola na Roztoczu w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 14, No 2 (1970) Stratygrafia oksfordu centralnej Lubelszczyzny w powiązaniu z profilowaniem geofizycznym otworów wiertniczych Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 6, No 1 (1962) Stratygrafia oligocenu Polski zachodniej na podstawie makrofauny Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 11, No 1 (1967) Stratygrafia ordowiku w obniżeniu litewskim (polska część syneklizy perybałtyckiej) Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 13, No 4 (1969) Stratygrafia ordowiku w wierceniu Jezioro Okrągłe 1 Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski
 
Vol 14, No 3 (1970) Stratygrafia osadów czwartorzędowych w widłach Wisły i Narwi Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 5, No 2 (1961) Stratygrafia osadów dolnokredowych okolic Sompolna Abstract   PDF
Anna Raczyńska
 
Vol 22, No 1 (1978) Stratygrafia osadów plejstoceńskich i rozwój sieci rzecznej we wschodniej części Niecki Włoszczowskiej Abstract   PDF
Józef Szajn
 
Vol 9, No 4 (1965) Stratygrafia osadów refu na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 12, No 1 (1968) Stratygrafia osadów środkowego oksfordu w Polsce (bez Karpat) Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 10, No 2 (1966) Stratygrafia osadów triasowych w Byczynie koło Jaworzna Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 17, No 1 (1973) Stratygrafia paleocenu z otworu Iława na podstawie badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 2, No 1 (1958) Stratygrafia paleogenu i neogenu Polski północnej Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 15, No 2 (1971) Stratygrafia podłoża podoligoceńskiego na obszarze Białobrzegi - Jedlińsk – Głowaczów Abstract   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 10, No 1 (1966) Stratygrafia polynologiczna warstw z pogranicza jury - kredy na Kujawach Abstract   PDF
Jadwiga Mamczar
 
Vol 15, No 1 (1971) Stratygrafia portlandu niecki mogileńskiej na podstawie otwornic i małżoraczków Abstract   PDF
Wanda Bilelecka
 
Vol 28, No 1 (1984) Stratygrafia potremadockich osadów ordowiku Lubelszczyzny Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 16, No 2 (1972) Stratygrafia sadów kajpru w profilu wiertniczym Boża Wola na podstawie badań sporowo-pyłkowych Abstract   PDF
Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 12, No 1 (1968) Stratygrafia syluru w obszarze nadbałtyckim Polski na podstawie wierceń Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 8, No 3 (1964) Stratygrafia syluru w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 18, No 4 (1974) Stratygrafia utworów cechsztyńskich zachodniej części niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 23, No 1 (1979) Stratygrafia utworów karbonu północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Łucja Musiał, Maria Tabor
 
Vol 17, No 4 (1973) Stratygrafia utworów ryfejsko-kambryjskich Północnej Mongolii Abstract   PDF
Ż. Biamba
 
Vol 5, No 3 (1961) Stratygrafia warstw chodenickich i grobowieckich w Chełmie nad Rabą Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 2, No 3 (1958) Stratygrafia warstw ostrawskich w świetle badań makrofaunistycznych Abstract   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 10, No 1 (1966) Stratygrafia warstw przejściowych między jurą a kredą na podstawie mikrofauny Abstract   PDF
Wanda Bielecka, Janina Sztejn
 
Vol 21, No 2 (1977) Stratygrafia warstw wierzowskich z obszaru Stępina - Cieszyna na podstawie amonitów Abstract   PDF
Franciszka Szymakowska
 
Vol 33, No 2 (1989) Stratygraficzna zmienność zawartości oraz sposobu związania cynku w węglu z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Henryk Parzentny, Anna Różkowska
 
Vol 5, No 4 (1961) Stratygraficzno-facjalne zagadnienia rauraku i astartu w wierceniach rejonu Wojszyc i Kłodowy Abstract   PDF
Leon Karczewski
 
Vol 52, No 1 (2008) Streamlined topographical features in and around the Gulf of Riga as evidence of Late Weichselian glacial dynamics Abstract   PDF
Arkady Tsyrulnikov, Igor Tuuling, Tiit Hang
 
Vol 19, No 4 (1975) Strefa kontaktu zwietrzałych granitoidów osłony intruzji ełckiej z osadami piaskowca pstrego Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 20, No 4 (1976) Strefa przejściowa w utworach węglanowych triasu obszaru Olkusza Abstract   PDF
Hubert Gruszczyk, Andrzej Paulo
 
Vol 1, No 1 (1957) Strefy mikrosporowe w górnośląskim karbonie produktywnym Abstract   PDF
Soňa Dybová, Aleksander Jachowicz
 
Vol 38, No 2 (1994) Strike-slip movements in the Polish Lowlands Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Stromatolity lanwirnu górnego z północno-wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 25, No 4 (1981) Stromatolity w wapieniu cechsztyńskim monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 16, No 3 (1972) Stromatolity z górnej kredy okolic Krakowa Abstract   PDF
Jan Golonka, Jacek Rajchel
 
Vol 32, No 2 (1988) Strome powierzchnie nieciągłości na Pomorzu i przyległym obszarze Bałtyku wyznaczone na podstawie danych magnetycznych i grawimetrycznych Abstract   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun, Maria Karaczun
 
Vol 13, No 2 (1969) Stront w utworach węglanowych cechsztynu Polski Abstract   PDF
Halina Ważny
 
Vol 54, No 4 (2010) Strontium isotope composition of Badenian (Middle Miocene) Ca-sulphate deposits in West Ukraine: a preliminary study Abstract   PDF
Tadeusz M. Peryt, Sofiya Hryniv, Robert Anczkiewicz
 
Vol 57, No 4 (2013) Strontium isotope dating of bivalve faunas from the Upper Miocene Cacela Formation, eastern Algarve, Portugal: evidence from Messinian bivalve fauna Abstract   PDF
Barbara Studencka, Grzegorz Zieliński
 
Vol 44, No 2 (2000) Strontium isotope ratios and REE geochemistry in the Suwałki anorthosites, NE Poland Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 53, No 2 (2009) Strontium isotopes in the Zechstein (Upper Permian) anhydrites of Poland: evidence of varied meteoric contributions to marine brines Abstract   PDF
Rodger E. Denison, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 9, No 3 (1965) Strop warstw posłęckich w obniżeniu litewskim a granica wenlok - ludlow Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 47, No 1 (2003) Structural control on fracture toughness (brittle cracking) in the Krosno Sandstones of Mucharz, southern Poland Abstract   PDF
Artur Dziedzic
 
Vol 29, No 1 (1985) Structural elements of Western Carpathians and their Foredeep on the basis of satellite interpretation Abstract   PDF
Stanisław Doktór, Jan Dvornič, Marek Graniczny, Peter Reichwalder
 
Vol 50, No 1 (2006) Structural inversion of the Pomeranian and Kuiavian segments of the Mid-Polish Trough -- lateral variations in timing and structural style Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 58, No 1 (2014) Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic) analysed by morphostructural analysis and electrical resistivity tomography Abstract   PDF
Pavel Raska, Filip Hartvich, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič
 
Vol 62, No 3 (2018) Structure and development of the Valmiera–Lokno Uplift – a highly elevated basement block with a strongly deformed and eroded platform cover in the East European Craton interior around the Estonian–Latvian–Russian borderland Abstract   PDF
Igor Tuuling, Rein Vaher
 
Vol 58, No 3 (2014) Structure and evolution of the Carpathian thrust front between Tarnów and Pilzno (Pogórska Wola area, southern Poland) – results of integrated analysis of seismic and well data Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Bukowski, Marta Oszczypko-Clowes, Michał Śmigielski, Finlay M. Stuart, Cristina Persano, Hugh D. Sinclair
 
Vol 56, No 4 (2012) Structure and Miocene evolution of the Gdów tectonic “embayment” (Polish Carpathian Foredeep) – a new model based on reinterpreted seismic data Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Krzysztof Bukowski, Nestor Oszczypko, Aleksander Garlicki
 
Vol 3, No 2 (1959) Struktura Szamotuł - Obornik w świetle nowych prac wiertniczo-geologicznych Abstract   PDF
Józef Stemulak
 
Vol 32, No 2 (1988) Strukturalne uwarunkowania dróg krążenia wgłębnych wód w północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Aleksander Zwierzchowski
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Struktury biogeniczne w osadach retu i dolnego wapienia muszlowego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 4, No 2 (1960) Struktury mikroorganogeniczne siarki rodzimej w tortonie Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 8, No 1 (1964) Struktury nagromadzeń graptolitów na powierzchniach warstwowania Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 25, No 3 (1981) Struktury sedymentacyjne plejstoceńskich osadów wodnomorenowych a teoria struktur glacidynamicznych Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 24, No 2 (1980) Struktury sedymentacyjne powierzchni dna wybranych rejonów południowego Bałtyku Abstract   PDF
Ryszard Kotliński, Szymon Uścinowicz
 
Vol 11, No 2 (1967) Struktury szkieletowe w leukogranicie izerskim okolic Kopańca i Małej Kamienicy Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 23, No 4 (1979) Studia petrograficzne wulkanitów z Wisznic k. Włodawy Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 6, No 3 (1962) Studia petrologiczne lamprofirów Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 4, No 4 (1960) Studium petrologiczne podłoża krystalicznego w Ostrowi Mazowieckiej Abstract   PDF
Andrzej Bolewski, Edward Görlich, Jerzy Badak
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Studium petrologiczne twardego węgla brunatnego z Poręby koło Zawiercia Abstract   PDF
Ireneusz Kołcon, Marian Wagner
 
Vol 13, No 3 (1969) Styl strukturalny kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego na niektórych obszarach Niżu Polskiego Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 60, No 2 (2016) Submarine landslides on the slope of a sandy barrier: A case study of the tip of the Hel Peninsula in the Southern Baltic Abstract   PDF
Stanisław Rudowski, Maria Rucińska-Zjadacz, Radosław Wróblewski, Patryk Sitkiewicz
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Sub-Quaternary depression in the Lower Narew Region, its age and origin Abstract   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 41, No 2 (1997) Subsidence and inversion in the western part of Polish Basin - data from seismic velocities Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 15, No 1 (1971) Substancja organiczna w łupkach miedzionośnych cechsztynu strefy przedsudeckiej Abstract   PDF
Izabella Szczepkowska-Mamczarczyk
 
Vol 37, No 2 (1993) Sulfur isotope models of genesis of the Silesian-Cracow Zn-Pb ore deposits Abstract   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 54, No 4 (2010) Sulphur and oxygen isotope signatures of late Permian Zechstein anhydrites, West Poland: seawater evolution and diagenetic constraints Abstract   PDF
Tadeusz M. Peryt, Stanislaw Halas, Sophia Petrivna Hryniv
 
Vol 58, No 3 (2014) Sulphur isotopes in anhydrites from Badenian (Middle Miocene) salts of Hrynivka area (Ukrainian Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Аnatolіy R. Galamay, Fanwei Meng, Krzysztof Bukowski
 
Vol 51, No 3 (2007) Sulphur, oxygen and strontium isotope compositions of Middle Miocene (Badenian) calcium sulphates from the Carpathian Foredeep, Poland: palaeoenvironmental implications Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk, Juan J. Pueyo, Stanisław Hałas, Jose M. Fuenlabrada
 
Vol 22, No 2 (1978) Surowce ilaste południowej części Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 15, No 1 (1971) Surowce ilaste w Polsce Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 9, No 3 (1965) Surowce skaIne dorzecza Skawy Abstract   PDF
Maria Kita-Badak
 
Vol 11, No 2 (1967) Surowce skalne w Górach lzerskich Abstract   PDF
Stefan Kozłowski, Wiga Pawłowska
 
Vol 23, No 2 (1979) Surowce węglanowe jury górnej na obszarze krakowsko-wieluńskim i ich znaczenie przemysłowe Abstract   PDF
Zenon Gajewski
 
Vol 13, No 2 (1969) Surowce węglanowe malmu Gór Świętokrzyskich - ich zastosowanie i perspektywy Abstract   PDF
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 1 (2003) Swelling, expansion and shrinkage properties of selected clays in the Mazowsze province, central Poland Abstract   PDF
Agnieszka Pająk-Komorowska
 
Vol 58, No 1 (2014) Synfolding calcite veins in the Holy Cross Mountains Fold Belt, central Poland Abstract   PDF
Barbara Rybak-Ostrowska, Andrzej Konon, Krzysztof Nejbert, Andrzej Kozłowski
 
Vol 60, No 2 (2016) Synsedimentary seismotectonic features in Triassic and Cretaceous sediments of the Intrasudetic Basin (U Devěti křížů locality) – regional implications. Abstract   PDF
Jurand Wojewoda, Marta Rauch, Aleksander Kowalski
 
Vol 12, No 4 (1968) Syntetyczny krzemian Pb i Sn z wykopalisk archeologicznych Abstract   PDF
Zofia Skrzat
 
Vol 13, No 3 (1969) Syntetyczny profil geofizyczny utworów mezozoiku w otworze wiertniczym Jaronowice Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 23, No 3 (1979) Systematyzowanie lito stratygrafii jury górnej w Polsce północnej i środkowej Abstract   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 22, No 2 (1978) Systematyzowanie stratygrafii epikontynentalnych utworów permo-mezozoiku w Polsce Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 35, No 4 (1991) Systems of main longitudinal strike-slip faults in the vicinity of the Góry Sowie Block (Sudetes) Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 10, No 2 (1966) Sytuacja geologiczna osadów interglacjału eemskiego w Gołkowie koło Warszawy Abstract   PDF
Stefania Gadomska
 
Vol 17, No 4 (1973) Sytuacja geologiczna osadów jeziornych interglaciału eemskiego w Grodzisku Mazowieckim Abstract   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 14, No 2 (1970) Szary spągowiec w okolicy Nowej Soli Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 24, No 4 (1980) Szczątki kostne nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis B l u m e n b a c h) w Przasnyszu Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 2 (1960) Szczątki nosorożca włochatego Coelodonta antiquitatis (B I u m.) w osadach pleistoceńskich Bychawy koło Lublina Abstract   PDF
Wacław Wasilewski
 
Vol 3, No 4 (1959) Szczególne aspekty badań geoelektrycznych w Mrzygłodzie koło Zawiercia Abstract
Nasser Tarass, Józef Stajniak
 
Vol 4, No 4 (1960) Szczegółowe badania mikropaleontologiczne jako warunek ostatecznego ustalenia stratygrafii Karpat fliszowych Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 5, No 2 (1961) Szkic geologii karbonu we wschodniej Polsce Abstract   PDF
Jerzy Muller
 
Vol 8, No 2 (1964) Szkic paleogeograficzno-stratygraficzny kredy dolnej na Niżu Polskim Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 9, No 1 (1965) Szkic rozwoju górnego wizenu w Europie Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 13, No 3 (1969) Szkic sytuacji geologicznej torfu paudorfskiego w Łążku Zaklikowskim Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 16, No 1 (1972) Szybki sposób określania współczynnika filtracji dla celów geologiczno-inżynierskich Abstract   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 12, No 1 (1968) Słodkowodna fauna utworów mioceńskich z Bełchatowa i jej znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF
Emil Woźny Woźny
 
Vol 26, No 1 (1982) Table of contens Abstract   PDF
Gelogical Quarterly
 
Vol 24, No 1 (1980) Table of contens Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 22, No 1 (1978) Table of contens Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 16, No 4 (1972) Table of Contents Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 13, No 2 (1969) Tablica litologiczno-stratygraficzna Polski Abstract   PDF
Stefan Cieśliński, Jan Czermiński, Stefan Kozłowski, Maria Pajchlowa, Wacław Ryka
 
Vol 41, No 2 (1997) Tabulata from the Lower and Middle Devonian of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Elżbieta Sarnecka
 
Vol 30, No 1 (1986) Tabulata i Chaetetida z otworu wiertniczego Ostałów 1 Abstract   PDF
Elżbieta Sarnecka
 
Vol 48, No 2 (2004) Taphonomy of ichthyofauna from an Oligocene sequence (Tylawa Limestones horizon) of the Outer Carpathians, Poland Abstract   PDF
Małgorzata Bieńkowska
 
Vol 37, No 2 (1993) Tectonic control of the origin of Zn-Pb deposits in the Chrzanów region Abstract   PDF
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 56, No 4 (2012) Tectonic control of tufa occurrences in the Podhale Synclinorium (Central Western Carpathians, southern Poland) Abstract   PDF
Leonard Mastella, Barbara Rybak-Ostrowska
 
Vol 29, No 1 (1985) Tectonic evolution of marginal part of the Polish Flysch Carpathians in the Middle Miocene Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Adam Tomaś
 
Vol 56, No 4 (2012) Tectonic evolution of the Sicilian Thrust System (central Mediterranean) Abstract   PDF
Giuseppe Napoli, Fabrizio Nigro, Pietro Renda, Andrzej Ślączka, Rocco Favara
 
Vol 40, No 1 (1996) Tectonic style of the Early Palaeozoic sequences in the Holy Cross Mountains Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 45, No 2 (2001) Tectonics of the Beskid Wyspowy Mountains (Outer Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 40, No 1 (1996) Tectonics of the Cambrian in the Wiśniówka area (Holy Cross Mts., Central Poland) Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Ryszard Dadlez
 
Vol 56, No 1 (2012) Tectonics of the Chęciny Anticline (Holy Cross Mts., Central Poland) in the light of new cartographic data and calcite vein analysis Abstract   PDF
Edyta Jurewicz, Urszula Stępień
 
Vol 57, No 1 (2013) Tectonics of the Chęciny Anticline (Holy Cross Mts., central Poland) in the light of new cartographic data and calcite vein analysis (discussion) Details   PDF
Leonard Mastella, Andrzej Konon, Maciej Dwornik, Mirosław Ludwiniak, Barbara Rybak-Ostrowska, Michał Śmigielski
 
Vol 57, No 1 (2013) Tectonics of the Chęciny Anticline (Holy Cross Mts., central Poland) in the light of new cartographic data and calcite vein analysis (reply) Details   PDF
Edyta Jurewicz, Urszula Stępień
 
Vol 53, No 1 (2009) Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanislaw Wybraniec
 
Vol 10, No 2 (1966) Tekstury stylolitowe Abstract   PDF
Krzysztof Radlicz
 
Vol 17, No 3 (1973) Tekstury stylolitowe w cechsztyńskich skałach węglanowych poziomu W1 monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Piotr Kijewski, Janusz Kaszper
 
Vol 6, No 4 (1962) Tektogeneza Alp francuskich w świetle teorii spływów growitacyjnych i próba zastosowania tej teorii w tektogenezie Karpat centralnych Abstract   PDF
Hanna Grabowska-Hakenberg
 
Vol 36, No 1 (1992) Tektonika ilastych skał nadkładu złoża siarki w Machowie k. Tarnobrzega w świetle analizy mezostrukturalnej Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 16, No 1 (1972) Tektonika Kujaw Abstract   PDF
Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 2 (1986) Tektonika Pasma Ociesęckiego i Pasma Zamczyska w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski, Andrzej Różycki
 
Vol 26, No 2 (1982) Tektonika permo-mezozoiku a głębokie rozłamy strefy Teisseyre'a-Tornquista na terenie Polski Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 16, No 3 (1972) Tektonika podłoża krystalicznego prekambryjskiej platformy w Polsce Abstract   PDF
Stanisław Kubicki, Wacław Ryka, Jerzy Znosko
 
Vol 34, No 1 (1990) Tektonika południowego Bałtyku Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 27, No 3 (1983) Tektonika środkowo-południowej Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Tektonika uskokowa cokołu krystalicznego platformy prekambryjskiej w Polsce Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 8, No 2 (1964) Tektonika wapieni w Stroniu Śląskim Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 24, No 4 (1980) Tektonika wału pomorskiego Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 14, No 4 (1970) Tektonika zrębowego wyniesienia podlasko-lubelskiego w świetle wyników badań tellurycznych Abstract   PDF
Józef Stajniak
 
Vol 60, No 4 (2016) Temperature and isotopic relations in carbonate minerals in the Middle Jurassic sideritic rocks of central and southern Poland Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 38, No 2 (1994) Tensional tectonics in the Pomeranian section of the T-T Zone and the implications for hydrocarbon exploration Abstract   PDF
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska, Andrzej Rendak
 
Vol 20, No 2 (1976) Tentakulity i ich znaczenie dla stratygrafii (dolny dewon) Abstract   PDF
Barbara Hajłasz
 
Vol 30, No 2 (1986) Terminologia elementów morfologicznych stosowanych przy opisach skorupek małżoraczków paleozoicznych Abstract   PDF
Janina Sztejn, Maria Nehring-Lefeld
 
Vol 15, No 1 (1971) Termoluminescencja minerałów i skał w zastosowaniu do badań geologicznych Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 53, No 1 (2009) Terrestrial heat flow density in Poland - a new approach Abstract   PDF
Jan Szewczyk, Danuta Gientka
 
Vol 62, No 1 (2018) Terrestrial versus marine archives: biostratigraphical correlation of the Middle Pleistocene lacustrine records from central Europe and their equivalents in the deep-sea cores from the Portuguese margin Abstract   PDF
Krzysztof Bińka, Leszek Marks
 
Vol 50, No 3 (2006) Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia Abstract   PDF
Jana Sikorová, Josef Vísek, Daniel Nývlt
 
Vol 32, No 2 (1988) The activities of the Geological institute in the years 1976-1980 Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 32, No 2 (1988) The activities of the Geological Institute in the years 1981 - 1985 Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
2251 - 2500 of 3162 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>