Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kotliński, Ryszard, xxx
Kotliński, Ryszard, Polish Geological Institute, Marine Geology Branch in Gdańsk-Oliwa, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk (Poland)
Kotowski, Jerzy
Kotrys, Bartosz, Polish Geological Institute - National Research Institute
Kotrys, Bartosz, Polish Geological Institute - National Research Institute, Pomeranian Branch, Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin (Poland)
Kotulová, Julia, Dionýz Štúr State Geological Institute, Mlynskį dolina 1, 817 04 Bratislava 11 (Slovakia)
Kováč, Michal, Department of Geology and Paleontology Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava Ilkovičova 6 842 15 Bratislava Slovakia (Slovakia)
Kováč, Michal, Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia (Slovakia)
Kovacik, Martin, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Regional centre – Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice, Slovak Republic (Slovakia)
Kováčik, Martin, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Regional centre – Košice (Slovakia)
Kovács, János, Department of Geology, University of Pécs, Ifjúság u. 6, H-7624 Pécs, Hungary (Hungary)
Kovalevych, Volodymyr, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, National Academy of Sciences of Ukraine, Naukova 3A, 79060 Lviv, Ukraine
Kovalevych, Volodymyr M., Institute of Geology and Geochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Naukova 3a, 79053 Lviv, Ukraine; Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Kowal-Kasprzyk, Justyn, Jagiellonian University (Poland)
Kowalczewski, Zbigniew
Kowalczewski, Zbigniew, xxx
Kowalczewski, Zbigniew, Polish Geological Institute, Holy Cross Mts. Branch, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce, Poland ()
Kowalczewski, Zbigniew, Holy Cross Mts. Branch, Polish Geological Institute, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce (Poland)
Kowalczewski, Zbigniew, xx
Kowalczewski, Zbigniew, Polish Geological lnstitute, Holy Cross Mountains Branch, Zgoda 21, 25-953 Kielce (Poland)
Kowalczyk, Paweł, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland (Poland)
Kowalczyk, Sebastian, Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, University of Warsaw (Poland)
Kowalczyk, Sebastian, The Faculty of Geology, University of Warsaw (Poland)
Kowalczyk, Sebastian, Faculty of Geology, University of Warsaw, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw (Poland)
Kowalewski, Kazimierz
Kowalski, Adam, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Al. Mickiewicza 30
Kowalski, Adam, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection (Poland)
Kowalski, Adam, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH-University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland (Poland)
Kowalski, Adam, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (Poland)
Kowalski, Adam, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland (Poland)
Kowalski, Aleksander, University of Wrocław (Poland)
Kowalski, Aleksander, Wrocław University (Poland)
Kowalski, Aleksander, University of Wrocław
Kowalski, Bolesław, xxx
Kowalski, Bolesław J., Pracownia Geologii i Gleboznawstwa Instytutu Geografii WSP Kielce, ul. Konopnickiej 21
Kowalski, Bolesław
Kowalski, Stefan, xxx
Kowalski, Wacław Marian, xxx (Poland)
Kowalski, Wacław Marian, xxx
Kowalski, Witold Cezariusz, Institute of Hydrogeology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Kowalski, Witold Cezariusz, xx
Kowalski, Włodzimierz, xxx
Kowalski, Włodzimierz
Kozera, Aleksander
Kozikowski, Henryk
Koźma, Jacek, Polish Geological lnstitute, Lower Silesian Branch, Jaworowa 19, 53-122 Wrocław (Poland)
Kozub-Budzyń, Gabriela A., AGH University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection Mickiewicza 30, PL–30059 Kraków (Poland)
Kozub-Budzyń, Gabriela A., AGH University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection Al. A. Mickiewicza 30 PL–30059 Krakow (Poland)
Kozub-Budzyń, Gabriela Anna, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Mickiewicza 30, PL–30059 Krakow, Poland
Kozub-Budzyń, Gabriela, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059, Cracow, Poland, Department of Mineral Deposits and Mining Geology (Poland)
Kozydra, Zbigniew, xxx
Kozydra, Zbigniew
Kozłowska, Aleksandra, Polish Geological Institute- National Research Institute (Poland)
Kozłowska, Aleksandra, Polish Geological Institute - National Research Institute
Kozłowska, Aleksandra, Polish Geological Institute - National Research Institute (Poland)
Kozłowska, Małgorzata, University of Warsaw, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Poland (Poland)
Kozłowska, Małgorzata, Institute of Geology, University of Warsaw, Żwirki i Wigury Str., 93, 02-089 Warszawa (Poland)
Kozłowska, Małgorzata, University of Warsaw (Poland)
Kozłowski, Andrzej, Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Kozłowski, Andrzej
Kozłowski, Andrzej, University of Warsaw (Poland)
Kozłowski, Kazimierz
Kozłowski, Stefan, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Kozłowski, Stefan
Kozłowski, Wojciech, University of Warsaw (Poland)
Kozłowski, Wojciech, Faculty of Geology, Warsaw University, Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Kołaczek, Piotr, Adam Mickiewicz University (Poland)
Kołbuk, Dorota, University of Warsaw, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Poland (Poland)
Kołcon, Ireneusz, xxx
Kołcon, Ireneusz, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickicwicza 30, Kraków (Poland)
Kołodyńska-Gawrysiak, Renata, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Krach, Wilhelm, Kraków (Poland)
Krach, Wilhelm
Krajewski, Krzysztof Paweł, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (Poland)
Krajewski, Krzysztof K., Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, PL-00-818 Warszawa (Poland)
Krajewski, Marcin, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Poland)
Krajewski, Marcin, AGH University of Science and Technology
Krajewski, Marcin, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland (Poland)
Krajewski, Marcin, AGH University of Science and Technology (Poland)
Krajewski, Roman
Krajewski, Stanisław
Krajewski, Stefan, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland
KRAJNIAK, Janusz, Laboratory of Isotope Geology and Geoecology, Department of Applied Geology and Geochemistry, Institute of Geological Science, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław
Krakowska, Paulina Izabela, AGH University of Science and Technology in Kraków (Poland)
Kramarska, Regina, Marine Geology Branch, Polish Geological Institute, Polna 62, 81-740, Sopot (Poland)
Krąpiec, Marek, AGH – University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland (Poland)
Krąpiec, Marek, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland
Krassowska, Aleksandra, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Krassowska, Aleksandra, xx
Krassowska, Aleksandra, xxx
Krassowska, Aleksandra
Kraużlis, Kazimierz, xxx
Kraużlis, Kazimierz, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland
Krawczyk, Dorota Anna, Poznan University of Technology (Poland)
Krawczyńska-Grocholska, Halina
Krawiec, Arkadiusz, Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Sciences, Department of Geology and Hydrogeology, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland
Krażewski, Stanisław Romuald
Kreutzer, Hans, xxx
Krinsley, David, xx
Krobicki, Michał, Department of Stratigraphy and Regional Geology, University of Mining and Metallurgy, Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków (Poland)
Krobicki, Michał, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland (Poland)
Krobicki, Michał, Polish Geological Institute - National Research Institute
Krobicki, Michał, Polish Geological Institute - National Research Institute; Upper Silesian Branch; AGH University of Science and Technology (Poland)
Krobicki, Michał, Polish Geological Institute – National Research Institute, Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec (Poland)
Krogulec, Ewa, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland ()
Król, Elżbieta, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ks. Janusza 64, PL-01-452 Warszawa (Poland)
Królicka, Jadwiga
Królikowski, Czesław, xxx (Poland)
Królikowski, Czesław, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Królikowski, Czesław, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Królikowski, Czesław
Królikowski, Czesław, zzz (Poland)
Królikowski, Czesław, xxx
Kruczek, Józef, xxx
Krupiński, krzysztof M., Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Krupiński, Krzysztof M., Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Krupiński, Krzysztof M., xxx
Krupiński, Krzysztof Michał, xxx
Krupiński, Krzysztof Michał, xx
Kruszewska, Kry
Kruszewska, Krystyna, Katowice, Pl. Gwarków 1 (Poland)
Kruszewska, Krystyna J., Wydzial Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski ul. Bedzinska 60, Sosnowiec (Poland)
Kruszewska, Krystyna
Kruszewska, Krystyna, xxx
Kruszewska, Krystyna, Katowice (Poland)
Kruszewski, Lukasz, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland ()
Kruszewski, Tadeusz
Kruszewski, Łukasz, Institute of Geological Sciences PAS, Twarda 51/55 Str., PL-00-818 Warszawa, Poland (Poland)
Kruszewski, Łukasz, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Science (Poland)
Krygowski, Stanisław
Krynicki, Tadeusz, xxx
Krynicki, Tadeusz, --- (Poland)
Krynicki, Tadeusz, Institute of Hydrogeology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Krynicki, Tadeusz, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa. ul. Stalingradzka (Poland)
Krysiak, Zofia
Krysiak, Zofia, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa
Krysiak, Zofia, xx
Krysowska, Maria
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences, University of Wroclaw, Plac M. Borna 9, PL-50-204 Wroclaw, Poland
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences, University of Wroclaw, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław (Poland)
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Pl. M. Borna 9, PL-50-204 Wrocław, Poland
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences UWr (Poland)
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences, University of Wroclaw
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences University of Wrocław (Poland)
Kryza, Ryszard, Institute of Geological Sciences University of Wrocław
Krzemińska, Ewa, Polish Geological Institute-National Research Institute (Poland)
Krzemińska, Ewa, Polish Geological Institute-National Research Institute, Warsaw (Poland)
Krzemiński, Leszek, xxx
Krzemiński, Leszek, Polish Geological Institute - National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Krzemiński, Leszek, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland ()
Krzemiska, Ewa, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Krzesinska, Agata Magdalena, Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences Department of Earth Sciences, Natural History Museum in London
Krześlak, Iwona, Department of Geomorphology and Paleogeography of the Quaternary, Nicolaus Copernicus University
Krzeszowska, Ewa, Institute of Applied Geology, Silesian University of Technology, Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Poland Ewa.Krzeszowska@polsl.pl (Poland)
Krzowski, Zdzisław, Katedra Geotechniki, Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40 (Poland)
Krzowski, Zdzisław, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, Lublin (Poland)
Krzowski, Zdzisław, xxx
Krzykawski, Tomasz, University of Silesia
Krzymińska, Jarmila, Polish Geological Institute, Marine Geology Branch in Gdańsk-Oliwa, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk (Poland)
Krzymińska, Jarmila, Polish Geological lnstitute, Marine Geology Branch, Kościerska 5, PL-80-328 Gdańsk (Poland)
Krzymińska, Jarmila, Polish Geological Institute - National Research Institute
Krzymińska, Jarmila, xxx
Krzymińska, Jarmila, Polish Geological Institute - National Research Institute, Marine Geology Branch, Kościerska 5, 80-328 Gdańsk (Poland)
Krzyszkowski, Dariusz, Correspondence: P.O. Box 202, 53-350 Wrocław (Poland)
Krzyszkowski, Dariusz, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development (Poland)
Krzyszkowski, Dariusz, xxx
Krzysztofowicz, Zenon, xxx
KRZYWICKI, Tomasz, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa
Krzywiec, Piotr, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (Poland)
Krzywiec, Piotr, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland ()
Krzywiec, Piotr, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Krzywiec, Piotr, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Krzywiec, Piotr, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
Krzywiec, Piotr, Polish Geological Institute - Polish Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Krzywiecka, Katarzyna
Krzyżak, Artur T., AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. (Poland)
Książkiewicz, Marian
Ktynicki, Tadeusz
Kuberska, Marta, Polish Geological Institute - National Research Institute
Kubeš, Peter, ŠGÚDŠ (Slovakia)
Kubica, Bolesław, xxx
Kubica, Bolesław
Kubicki, Stanisław, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Kubicki, Stanisław
Kubicz, Andrzej
Kubisz, Jan
Kucha, Henryk, xxx
Kucharič, Ludovit, SGUDS (Slovakia)
Kucharič, Ludovit, ŠGÚDŠ
Kucharič, Ludovit, Dionýz Štúr State Geological Institute, Mlynskį dolina 1, 817 04 Bratislava 11 (Slovakia)
Kucharski, Robert
Kuchcińska, Gizela
Kuchciński, Janusz
Kuciński, Tadeusz Marian
Kuhl, Jan
Kühn, Andrzej, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Kuiper, Klaudia, Faculty of Earth and Life Sciences, VU University Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081 HV (Netherlands)
Kuiper, Klaudia F., Faculty of Earth and Life Sciences, Institute of Earth Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam,The Netherlands
Kukulak, Józef, Pedagogical University of Cracow
Kukuła, Anna, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Poland (Poland)
Kulczykowski, Marek, Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences, Koscierska 7, 80-328 Gdansk (Poland)
Kuleta, Maria, Holy Cross Mts. Branch, Polish Geological Institute, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce (Poland)
Kuleta, Maria, Polish Geological Institute, Holy Cross Mts. Branch, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce, Poland ()
Kuleta, Maria, Polish Geological lnstitute, Holy Cross Mountains Branch, Zgoda 21, 25-953 Kielce (Poland)
Kuleta, Maria, xxx
Kulisa, Krzysztof, Department of Analytical Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Dorodna 16, PL-03-195 Warszawa (Poland)
Kulka, Andrzej, Polish Geological lnstitute, Carpathian Branch in Cracow, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków (Poland)
Kumor, Maciej Kordian, Department of Geotechnics, University of Technology and Life Sciences, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz (Poland)
Kunstman, Andrzej
Kupryjanowicz, Mirosława, Department of Botany, Institute of Biology, University of Białystok, Świerkowa 20b, PL-15-950 Białystok (Poland)
Kupryjanowicz, Mirosława, University of Białystok (Poland)
Kupryjanowicz, Mirosława, Institute of Biology, Białystok University, Świerkowa 20b, 15-950 Białystok (Poland)
Kural, Stefan
Kuralowa, Krystyna
Kurasiewicz, Marta, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław, Poland (Poland)
Kurbiel, Henryk
Kurek, Stefan, Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie, ul. Kijowska 14, Kraków (Poland)
Kurlenda, Zygmunt
Kurpiel, Henryk
Kurtz, Wanda
Kurzawa, Marcin, xx
Kusiak, Jarosław, UMCS, Lublin (Poland)
Kusiak, Jarosław, Department of Geoecology and Palaeogeography, Maria Curie–Skłodowska University, Al. Kraśnicka 2cd, 20–718 Lublin, Poland; phone 48 81 5376838, fax 48 81 5376862 (Poland)
Kusiak, Jarosław, Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, Kraśnicka 2D, PL-20-718 Lublin, Poland ()
Kuszell, Teresa, nstitute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław, (Poland)
Kuszell, Teresa, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław, Poland
Kuszell, Teresa, Instytut Nauk Geologicznych UWr (Poland)
Kuszniruk, Benedykt
Kutek, Jan
Kuzak, Ryszard, xxx
Kuźniar, Jerzy
Kułakowski, Tomasz
Kwapisz, Bronisław, xxx
Kwecko, Pawel, PIG-PIB Warszawa, GZ-123 (Poland)
Kwiatkowski, Sranisław
Kwiatkowski, Włodzimierz, Department of Landscape Ecology, Białystok Technical University, Wiejska 45a, 15-351 Białystok (Poland)
Kwiecińska, Barbara
Ky, Vu Ngoc, xxx
Kłapciński, Jerzy
Kłonowski, Maciej, Polish Geological Institute, Lower Silesian Branch, Jaworowa 19, PL-53-122 Wrocław (Poland)
Kłosowska, Teresa
Kłusek, Marzena, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland ()

L

Labus, Krzysztof Mariusz, Institute for Applied Geology, Silesian University of Technology, Akademicka 2, PL-44-100 Gliwice, Poland (Poland)
Labus, Krzysztof, Institute for Applied Geology, Silesian University of Technology, Akademicka 2, PL-44-100 Gliwice, Poland ()
Labus, Małgorzata, nstitute of Applied Geology, Silesian Technical University, Akademicka 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Labus, Małgorzata, Institute of Applied Geology, Silesian Technical University, Akademicka 2, PL-44-100 Gliwice (Poland)
Lagunavičienė, Lina, Institute of Geology and Geography, Nature Research Centre (Lithuania)
Lai, Zhongping, State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China)
Lakova, Iskra, Bulgarian Academy of Sciences, Geological Institute, Acad. G. Bonchev Str., Bl.24, Sofia 1113, Bulgaria
Lamsters, Kristaps, University of Latvia (Latvia)

1501 - 1750 of 4021 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>