Author Details

Ryłko, Wojciech, xx

  • Vol 40, No 4 (1996) - Articles
    Influence of tectonic of the consolidated basement of the Carpathians on distribution of flysch masses in the Polish part of the Western Carpathians
    Abstract  PDF
  • Vol 22, No 1 (1978) - Articles
    Analiza stratygraficzna płaszczowiny magurskiej w przekroju doliny Smerekówka Wielka w Beskidzie Żywieckim
    Abstract  PDF