Author Details

Morawski, Wojciech

 • Vol 25, No 3 (1981) - Articles
  Struktury sedymentacyjne plejstoceńskich osadów wodnomorenowych a teoria struktur glacidynamicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 20, No 1 (1976) - Articles
  Zmarzlinowe struktury szczelinowe w osadach interglacjału eemskiego z Wawrzyszewa
  Abstract  PDF
 • Vol 17, No 4 (1973) - Articles
  Przejawy uranonośności w osadach górnego kambru na tle promieniotwórczości naturalnej pokrywy osadowej wyniesienia Łeby
  Abstract  PDF