Author Details

NGOC-KY, VU

  • Vol 25, No 1 (1981) - Articles
    Rekonstrukcja warunków paleohydrochemicznych na podstawie składu kationów wymiennych w osadach ilastych
    Abstract  PDF