Author Details

Kruszewski, Tadeusz

  • Vol 19, No 2 (1975) - Articles
    Porównanie polskiej petrograficznej klasyfikacji węgli brunatnych z próbami klasyfikacji międzynarodowej
    Abstract  PDF
  • Vol 12, No 1 (1968) - Articles
    Niektóre wyniki badań nad zwi•zkiem pomiędzy składem petrograficznym węgli brunatnych z Turowa a ich własnościami brykietowniczymi
    Abstract  PDF
  • Vol 11, No 3 (1967) - Articles
    Uwagi o pochodzeniu zasolenia węgli brunatnych ze złoża turoszowskiego
    Abstract  PDF