Author Details

Wybraniec, Stanisław

  • Vol 19, No 2 (1975) - Articles
    Zastosowanie metod geoelektrycznych przy poszukiwaniu złóż surowców stałych na przykładzie prac w Sudetach i w Górach Świętokrzyskich
    Abstract  PDF
  • Vol 17, No 4 (1973) - Articles
    Statystyczno-informacyjna analiza wyników badań geofizycznych dla określenia perspektywiczności obszarów poszukiwań
    Abstract  PDF