Author Details

Traczyk, Stanisław, xxx

  • Vol 22, No 2 (1978) - Articles
    Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna serii pstrych łupków fliszu karpackiego oraz niektóre problemy ich sedymentacji i diagenezy
    Abstract  PDF