Author Details

Michniak, Ryszard

  • Vol 20, No 2 (1976) - Articles
    O odkryciu utworów starszego paleozoiku we wschodniej części synklinorium kielecko-łagowskiego
    Abstract  PDF
  • Vol 17, No 1 (1973) - Articles
    Petrograficzno-sedymentologiczne uwagi o osadach najniższego kambru środkowego biegu rzeki Leny (platforma syberyjska)*
    Abstract  PDF