Author Details

Turnau-Morawska, Maria

 • Vol 19, No 4 (1975) - Articles
  Charakterystyka krystalochemiczna glaukonitu ze skał ordowiku obniżenia podlaskiego na tle litologii i genezy
  Abstract  PDF
 • Vol 17, No 1 (1973) - Articles
  Petrograficzno-sedymentologiczne uwagi o osadach najniższego kambru środkowego biegu rzeki Leny (platforma syberyjska)*
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 1 (1963) - Articles
  Zmiany facjalne skał żelazistych w ordowiku podłoża północno-wschodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 4 (1961) - Articles
  Charakterystyka petrograficzna ordowiku z Mójczy koło Kielc i porównanie z równowiekowymi osadami innych obszarów Polski
  Abstract  PDF