Author Details

Baraniecka, Maria Danuta, xx

  • Vol 34, No 1 (1990) - Articles
    Propozycja nowelizacji stratygrafii czwartorzędu dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1: 50 000 w świetle głównych wyników badań stratygraficznych ostatnich 20 lat
    Abstract  PDF
  • Vol 24, No 4 (1980) - Articles
    Osady stadiału Warty i młodsze osady plejstoceńskie w odsłonięciu kopalni węgla brunatnego Bełchatów
    Abstract  PDF