Author Details

Kruszewska, Krystyna, xxx

  • Vol 26, No 1 (1982) - Articles
    Wstępna geneza przydatności węgli kamiennych GZW w kokso- i karbochemii w świetle badań petrograficznych
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 1 (1982) - Articles
    O metodzie prognozowania cech petrograficznych węgli w pokładzie na podstawie punktowych stwierdzeń
    Abstract  PDF