Author Details

Guzik, Kazimierz

  • Vol 18, No 3 (1974) - Articles
    Wykonywanie stereoszkiców fotograficznych jako stereogramów pomiarowych dla celów kartograficzno-geologicznych
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 1 (1961) - Articles
    Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu i opracowaniu Mapy Geologicznej Tatr Polskich w skali 1: 10000
    Abstract  PDF