Author Details

Kanasiewicz, Jerzy, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland

  • Vol 27, No 4 (1983) - Articles
    O możliwości występowania karbonatytów facji subwulkanicznej w rejonie niecki żytawskiej (Sudety Zachodnie)
    Abstract  PDF