Author Details

Herzig, Janusz, xxx

  • Vol 28, No 3/4 (1984) - Articles
    Charakterystyka zasolenia wybranych pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie badan roztworów porowych
    Abstract  PDF