Author Details

Wójcik, Jan, lnstytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Cybulskiego 30, Wrocław, Poland

  • Vol 29, No 2 (1985) - Articles
    Kierunki nasunięć lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w świetle składu petrograficznego moren między Kotliną Jeleniogórską a blokiem Gór Sowich
    Abstract  PDF