, Łódź University, M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland