Author Details

Grabowska-Hakenberg, Hanna

  • Vol 6, No 4 (1962) - Articles
    Tektogeneza Alp francuskich w świetle teorii spływów growitacyjnych i próba zastosowania tej teorii w tektogenezie Karpat centralnych
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 2 (1958) - Articles
    Budowa geologiczna zachodniego obszaru Kop Sołtysich w Tatrach
    Abstract  PDF