Author Details

Dolenko, Grigorij

  • Vol 17, No 3 (1973) - Articles
    Rola tektonicznego i sedymentacyjnego czynnika w formowaniu złóż ropy i gazu zapadliska przedkarpackiego
    Abstract  PDF