Problemy geologiczno-inżynierskie przy dokumentowaniu złóż kopalin stałych

Barbara Jakubicz

Abstract


Przedstawiono cel badań geologiczno-inżynierskich i zagadnienia związane z dokumentowaniem złóż kopalin stałych. Podkreślono konieczność rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich w zakresie·większym niż dotychczas już od pierwszych etapów dokumentowania oraz konieczność ustalenia i ujednolicenia zasad kompleksowych badań geologiczno-inżynierskich.

GEOLOGICAL-ENGINEERING PROBLEMS CONNECTED WITH EXPLORATION OF SOLID RAW MATERIALS

The paper deals with geological-engineering problems connected with documentation of solid taw material deposits. The aim of geological-engineering studies and tasks which should be solved for estimating rock massif properties in the course of documentation are given. The ways of solving 'these problems and difficulties encountered in realization are briefly discussed. The necessity to widen the range of survey of geological-engineering conditions from the first stage of documentation onwards, as well as Ito establish and uniformize instructions, and regulations of complex geological-engineering surveying is emphasized.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.