Zmienność cech optycznych plagioklazów w polu termicznym intruzji kłodzko-złotostockiej

Leszek Krzemiński

Abstract


 Przedstawiono charakterystykę petrograficzną skat osłony granitoidowej intruzji kłodzko-złotostockiej w okolicy Trzebieszowic. Ilościowo przeważają tu różne odmiany gnejsów, nieco rzadsze są amfibolity, a podrzędnie występują łupki amfibolowe, marmury krzemianowe, erlany i skały amfibolowo-piroksenowe.

Na podstawie badań optycznych stanu uporządkowania struktury plagioklazów określono zmienność pola termicznego intruzji. Minimalny zasięg termicznego oddziaływania intruzji w badanym obszarze wynosi 1000 m. Badania asocjacji mineralnych wykazały, że skały uległy metamorfizmowi kontaktowemu w facji hornblendowo-hornfelsowej, a maksymalne temperatury nie przekraczały 580-630°C, przy założeniu panujących ciśnień Pf = 0,5-2 kb (50-200 MPa).

 

THE VARIATION OF OPTICAL FEATURFS OF PLAGIOCLASFS IN THERMAL FIELD OF KŁODZKO-ZŁOTY STOK MASSIF

 

The Lądek-Śnieżnik metamorphic area forms the southern boundary of the Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif (Fig. 1). The contact between granitoid intrusion and its southern cover has primary discordant character there (Fig. 2). Between Ołdrzychowice Kłodzkie and Trzebieszowice there occurs a very differentiated complex of metamorphic rocks, characterized by predominance of different types of gneisses. More rare are amphibolites, less abundant - amphibole schists, amphibole – pyroxene rocks, silica marbles and erlans.

Thermal influence of the intrusion on rocks of the contact aureole has been distinctly marked by change of the ordering state of plagioclases structure. The intermediacy index I. I. of the plagiolcases - which is the measure of their structure state - has been determined using D.B. Slemmons diagram (Fig. 3) and basing on the 2 Va axial angle measurements by means of V-stage methods, as well An content.

The relation between I.I. and the distance form the contact is shown on Fig. 4. In the region under discussion the thermal influence on the structure of plagioclases is evident in the zone not narrower than 1000 m. The mineral associations of this zone show that the rocks were altered under the influence of contact metamorphism in the hornblende - hornfels facies and the maximum temperature did not exceed 580-630°C under the pressure of Pf = 0.5-2 kb (50-200 MPa).


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.