Paleomiąższość, litofacje i paleotektonika epikontynentalnej jury dolnej w Polsce

Zbigniew Deczkowski, Maria Franczyk

Abstract


 Mapy paleomiąższości i litofacji osadów jury dolnej obrazują kolejne etapy rozwoju basenu sedymentacyjnego. Analiza paleotektoniczna dokonana na podstawie tych map wykazała, że największy wpływ na uformowanie się bruzdy środkowopolskiej i garbu wielkopolskiego wywarły ruchy tektoniczne z przełomu retyku i jury dolnej. Przyczyniły się one również do wzmożonej aktywności rowów syn sedymentacyjnych Laski - Poznania i Kalisza - Kamieńska oraz Koszalina - Chojnic.

 

PALAEOTHICKNESS, LITHOFACIES AND PALAEOTECTONICS OF EPIKONTINENTAL

LOWER JURASSIC IN POLAND

 

Three palaeothickness and lithofacies maps of Lower Jurassic are presented (Figs 1- 3). Based on these the palaeotectonic map has been elaborated showing, the pattern of the Lower Jurassic base at the end of Upper Toarcian (Fig. 4).

Tectonic movements manifested at the boundary between the Rhaetian and Lower Jurassic formed new boundaries of the sedimentary basin, which at the end of Lower Sinemurian differed remarkably in its configuration from the Norian and Rhaetian basins. It was caused by the uplift of the areas located in the south and north-east of Poland. Then the main outlines of the Mid-Polish Furrow, the Wielkopolska Ridge, and the Laska - Poznań, Kalisz - Kamieńsk and Koszalin – Chojnice sedimentary grabens were formed. These palaeotectonic units did not change in particular stages of evolution of the Lower Jurassic basin until the end of Upper Toarcian.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.