Warunki występowania wód podziemnych w północnej części Wyniosłości Giełczewskiej (Wyżyna Lubelska)

Andrzej Albrycht, Zdzisław Michalczyk

Abstract


W centralnej części Wyżyny Lubelskiej nad głównym poziomem wody występują zawodnione warstwy skalne, które nie tworzą w pełni wykształconych poziomów wodonośnych. Obecność warstw półprzepuszczalnych w profilu skał węglanowych jest również przyczyną występowania częściowych rozwarstwień zwierciadła wody zawodnionych pakietów skał poziomu głównego, interpretowanych jako "strefy nieciągłości" zwierciadła wody.

The conditions of existence of the ground waters in the northern part of the Giełczew Elevation (Lublin Upland)

The analysis of the hydrogeological conditions in the northern part of Giełczew Elevation was taken up with special consideration for the influence of the lithology and tectonic of the sediments of Upper Maestrichtian and Paleocene on the character and the conditions of existence of the groudwaters. The starting material consisted of the results of many years of hydrogeological measurements and geological investigations.

At the terrain investigated, lying in the central part of the Lublin Upland, the great variation of the perpendicular and horizontal hydrogeological parameters was found in the sediments forming the environment of circulation of the groundwaters. The presence of the semipermeable beds is the cause of the general existence of the partial slacking of the flooded groups of rocks, interpreted as so called ”zones of discontinuity” of the water table in the area of main water-bearing horizon and upper horizons. The hydrodynamic relations in the separate groups of strongly flooded rocks are subjected to seasonal changes and are dependent on the parameters of filtration in the semipermeable beds and the mutual proportions of the magnitude of feeding and drainage.

The horizontal variation of the hydrogeological parameters appears mainly in the zones of tectonical dislocations with increased fissility – mainly the zones of the river valleys – in the flow of local waters and of the main water-bearing horizon. The strong drainage of the lowest laying valleys in connection with good parameters of the filtration through the fissures causes the significant dislocations of the underground divides in comparison with the topographic divides, and in the extreme cases it causes even their disappearance in some sections.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.