Author Details

Osika, Roman, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland

  • Vol 31, No 2/3 (1987) - Articles
    Forrnacje rnetalogeniczne kenozoiku na obszarach platforrnowych i w alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyległych
    Abstract  PDF
  • Vol 27, No 4 (1983) - Articles
    Z prac Międzynarodowej Komisji Mapy Geologicznej Świata w latach 1978 -1982
    Abstract  PDF