Author Details

Pawłowska, Katarzyna, xxx

  • Vol 38, No 3 (1994) - Articles
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Abstract  PDF
  • Vol 22, No 4 (1978) - Articles
    Charakterystyka utworów paleozoicznych (karbon, dewon) na podstawie otworu wiertniczego w Rudzie Strawczyńskiej
    Abstract  PDF