Author Details

Pomykała, Janusz

  • Vol 19, No 3 (1975) - Articles
    Podział litostratygraficzny utworów węglanowych retu na północno-wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF
  • Vol 18, No 4 (1974) - Articles
    Skład chemiczny i mineralny utworów węglanowych triasu obszaru zawierciańskiego
    Abstract  PDF