Author Details

Nowak, Jadwiga Martyna

  • Vol 17, No 3 (1973) - Articles
    Porfiryny w ocenie genetycznego pokrewieństwa rop naftowych z obszaru syneklizy perybałtyckiej
    Abstract  PDF
  • Vol 16, No 2 (1972) - Articles
    Związki porfirynowe niklu i wanadu w utworach paleozoicznych i mezozoicznych jednego z wierceń Pomorza Zachodniego
    Abstract  PDF