Author Details

Pepel, Andrzej

  • Vol 19, No 2 (1975) - Articles
    Badania sejsmiczne dla rozpoznania złóż surowców stałych w utworach permu, karbonu i podłoża krystalicznego
    Abstract  PDF
  • Vol 18, No 4 (1974) - Articles
    Granice odbijające w świetle wyników pionowych profilowań sejsmicznych w północnej i środkowej części rowu lubelskiego
    Abstract  PDF