Author Details

Dąbrowski, Adam, xxx

  • Vol 32, No 2 (1988) - Articles
    Strome powierzchnie nieciągłości na Pomorzu i przyległym obszarze Bałtyku wyznaczone na podstawie danych magnetycznych i grawimetrycznych
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 3/4 (1982) - Articles
    Lokalne dodatnie anomalie siły ciężkości w północno-zachodniej Polsce, związane z rynnami plejstoceńskimi
    Abstract  PDF